Caminada Solidària als Ullals de Baltasar

L’Institut Ramon Berenguer IV ha realitzat una Caminada Solidària als Ullals de Baltasar.

Dimecres 7 de desembre de 2016

Grups 2n ESO A, 2n ESO C i 4t ESO A

Dins del projecte “Salut i Cames” engegat per Òscar Griñó:

https://oscarbolu2.wix.com/saluticames/

https://www.facebook.com/saluticames/

Quilòmetres de suor i esforç de l’alumnat que han fet possible recollir 100E per a la investigació i la lluita contra el càncer infantil.

Moltes gràcies per col·laborar i participar!

Renovació Parcial Consell Escolar 2016

Tasques i funcions dels consells escolars

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho estableix la Llei d’Educació de Catalunya, que delimita quines són les seves funcions.

Aquestes són algunes de les més destacades:

 • Aprovar el projecte educatiu del centre.
 • Aprovar la programació anual del cenre i avaluar-ne els resultats.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en les anàlisis i avaluacions del funcionament del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i activitats extraescolars.
 • Calendari

  Docs i Canditatura

  Crèixer en Familia

  NOFC 2016-17

  "Les oblidades dels oblidats"

  Nou Currículum Educació Secundària Obligatòria

  APS, Serveis a la Comunitat