Nom de l'òrgan de contractació: Ins Ramon Berenguer IV
Adreça: Carrer Mestre Suñer, 1-37
Horari de registre: 9 a 14h
Horari d'Atenció: al Públic: 9 a 14h
Telèfon: 977701556
Fax: 977701132
email: iesramonberenguer.org

Licitacions

Obertura del sobre C

DIMECRES, 30 de Novembre de 2016, a les 12:00
Es procedirà a l'obertura pública del sobre C que fa referència a l'expedient 1/2017
Adjudicacions anteriors