Aprenentatge Servei

L'Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

L’equip impulsor del Servei Comunitari de l’Institut Ramon Berenguer IV està implementant el projecte en cinc eixos:

  • Projecte 1: en col·laboració amb la Fundació Pere Mata i Pere Mata Terres de l’Ebre, ens proposem integrar socialment els malalts mentals en el seu entorn més proper i, arribar a desestigmatitzar el concepte de “malaltia mental” i la pròpia institució sanitària psiquiàtrica ubicada al municipi.
  • Projecte 2: Escoles Verdes. Les actuacions més rellevants són les següents: el manteniment de l’hort de l’institut, amb el conreu de plantes aromàtiques; la recollida selectiva d’envasos; elaboració de sabó natural a partir de productes de rebuig.
  • Projecte 3: Escolarització. Aquest és un projecte per donar suport i reforç escolar a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Alumnat amb altes competències i habilitats ensenyen no només coneixements, sinó també destreses tecnològiques (competència digital) i capacitats organitzatives i de planificació de les tasques d’aprenentatge (hàbits de treball, agenda, ...).
  • Projecte 4: Informatiu. Treball de la competència comunicativa i digital. L’alumnat manté actius els mitjans de comunicació del centre (blog, cartelleres del vestíbul, butlletí de l’ApS dins de la revista A PUNT). El projecte té com a objectiu estimular i potenciar les activitats culturals i els processos participatius entre l’alumnat.
  • Projecte 5: ApS Solidària. Sensibilitat i consciència per les causes solidàries i humanitàries: recollida de joguines per Nadal, la Marató de TV3, recollida de bancs d’aliments (Creu Roja, Càritas), campanya “llibres solidaris”, recollida i reciclatge de llibres de text a final de curs.
  • Projecte 6: ApS Mediació. L'alumnat es forma en mediació escolar. El formador és el psicopedagog del centre. Aprenen a valorar l'eina de la mediació i, sobretot, la mediació "entre iguals" com a instrument per prevenir i solucionar conflictes entre companys.